ตรวจสอบ /ติดตามเรื่องร้องทุกข์

* หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในระบบแจ้งเรื่องร้องทุกข์ และหมายเลขเรื่องร้องทุกข์ที่ระบบแจ้งไว้แจ้งเรื่องร้องทุกข์


สำหรับเจ้าหน้าที่

 

กรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์กลาง 0-2221-2141-69